Hanar:

 

 

Tikar:
 

 

 

   
   

 

 

 

Pensionärer samt hundar jag minns: